ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
40
70
2
ม.2
24
26
50
2
ม.3
20
27
47
2
รวมมัธยมต้น
74
93
167
6
ม.4
29
51
80
3
ม.5
13
32
45
2
ม.6
14
20
34
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
56
103
159
7
รวมทั้งหมด
130
196
326
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...