ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนละหานทรายวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
27
24
51
2
ม.2
34
23
57
2
ม.3
24
22
46
2
รวมมัธยมต้น
85
69
154
6
ม.4
20
17
37
2
ม.5
17
21
38
2
ม.6
10
26
36
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
47
64
111
6
รวมทั้งหมด
132
133
265
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...