ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนละหานทรายวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
21
45
2
ม.2
28
24
52
2
ม.3
29
27
56
2
รวมมัธยมต้น
81
72
153
6
ม.4
14
31
45
2
ม.5
12
29
41
2
ม.6
18
24
42
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
44
84
128
6
รวมทั้งหมด
125
156
281
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...