ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนละหานทรายวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
26
58
2
ม.2
27
23
50
2
ม.3
23
19
42
2
รวมมัธยมต้น
82
68
150
6
ม.4
17
20
37
2
ม.5
10
26
36
2
ม.6
11
26
37
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
38
72
110
6
รวมทั้งหมด
120
140
260
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...