ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
25
57
2
ม.2
31
17
48
2
ม.3
19
14
33
2
รวมมัธยมต้น
82
56
138
6
ม.4
10
26
36
1
ม.5
13
10
23
2
ม.6
10
3
13
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
39
72
5
รวมทั้งหมด
115
95
210
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...