ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
234
274
508
13
ม.2
225
261
486
13
ม.3
188
275
463
13
รวมมัธยมต้น
647
810
1,457
39
ม.4
180
316
496
13
ม.5
157
307
464
13
ม.6
167
311
478
13
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
504
934
1,438
39
รวมทั้งหมด
1,151
1,744
2,895
78
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...