ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
34
25
59
2
ม.2
31
31
62
2
ม.3
42
44
86
3
รวมมัธยมต้น
107
100
207
7
ม.4
18
32
50
2
ม.5
21
36
57
2
ม.6
19
23
42
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
58
91
149
6
รวมทั้งหมด
165
191
356
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...