ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
63
63
126
4
ม.2
56
64
120
4
ม.3
57
57
114
4
รวมมัธยมต้น
176
184
360
12
ม.4
31
57
88
3
ม.5
20
56
76
3
ม.6
31
43
74
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
82
156
238
9
รวมทั้งหมด
258
340
598
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...