ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
179
179
358
11
ม.2
168
205
373
11
ม.3
163
181
344
9
รวมมัธยมต้น
510
565
1,075
31
ม.4
132
236
368
9
ม.5
109
214
323
9
ม.6
91
169
260
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
332
619
951
27
รวมทั้งหมด
842
1,184
2,026
58
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...