ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
14
15
29
2
ม.2
28
28
56
2
ม.3
23
34
57
2
รวมมัธยมต้น
65
77
142
6
ม.4
20
15
35
2
ม.5
22
25
47
2
ม.6
14
20
34
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
56
60
116
6
รวมทั้งหมด
121
137
258
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...