ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
201
187
388
10
ม.2
173
216
389
10
ม.3
164
200
364
11
รวมมัธยมต้น
538
603
1,141
31
ม.4
187
265
452
12
ม.5
152
236
388
11
ม.6
134
210
344
11
ปวช.1
17
27
44
1
ปวช.2
25
34
59
2
ปวช.3
20
46
66
2
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
535
818
1,353
39
รวมทั้งหมด
1,073
1,421
2,494
70
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...