ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
53
52
105
4
ม.2
68
64
132
4
ม.3
55
47
102
3
รวมมัธยมต้น
176
163
339
11
ม.4
48
52
100
3
ม.5
30
48
78
2
ม.6
35
60
95
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
113
160
273
8
รวมทั้งหมด
289
323
612
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...