ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพุทไธสง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
229
252
481
12
ม.2
227
256
483
13
ม.3
205
279
484
13
รวมมัธยมต้น
661
787
1,448
38
ม.4
235
282
517
11
ม.5
165
281
446
12
ม.6
183
269
452
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
583
832
1,415
35
รวมทั้งหมด
1,244
1,619
2,863
73
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...