ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพุทไธสง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
218
279
497
12
ม.2
209
258
467
12
ม.3
230
250
480
12
รวมมัธยมต้น
657
787
1,444
36
ม.4
191
255
446
12
ม.5
128
214
342
12
ม.6
144
241
385
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
463
710
1,173
36
รวมทั้งหมด
1,120
1,497
2,617
72
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...