ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพุทไธสง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
243
246
489
12
ม.2
223
251
474
12
ม.3
217
255
472
13
รวมมัธยมต้น
683
752
1,435
37
ม.4
153
258
411
12
ม.5
160
239
399
12
ม.6
157
271
428
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
470
768
1,238
36
รวมทั้งหมด
1,153
1,520
2,673
73
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...