ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธารทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
169
108
277
8
ม.2
127
116
243
8
ม.3
115
102
217
7
รวมมัธยมต้น
411
326
737
23
ม.4
62
78
140
5
ม.5
52
81
133
5
ม.6
60
80
140
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
174
239
413
15
รวมทั้งหมด
585
565
1,150
38
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...