ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธารทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
171
115
286
9
ม.2
172
148
320
9
ม.3
144
102
246
8
รวมมัธยมต้น
487
365
852
26
ม.4
95
154
249
8
ม.5
75
104
179
6
ม.6
55
72
127
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
225
330
555
19
รวมทั้งหมด
712
695
1,407
45
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...