ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
188
241
429
11
ม.2
163
257
420
11
ม.3
161
253
414
11
รวมมัธยมต้น
512
751
1,263
33
ม.4
164
302
466
12
ม.5
150
300
450
12
ม.6
127
297
424
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
441
899
1,340
36
รวมทั้งหมด
953
1,650
2,603
69
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...