ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
28
63
3
ม.2
44
32
76
3
ม.3
45
28
73
3
รวมมัธยมต้น
124
88
212
9
ม.4
39
46
85
3
ม.5
24
27
51
2
ม.6
38
29
67
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
101
102
203
8
รวมทั้งหมด
225
190
415
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...