ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
42
30
72
3
ม.2
53
46
99
3
ม.3
35
39
74
3
รวมมัธยมต้น
130
115
245
9
ม.4
45
36
81
2
ม.5
22
33
55
2
ม.6
23
18
41
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
90
87
177
6
รวมทั้งหมด
220
202
422
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...