ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
25
57
2
ม.2
28
26
54
2
ม.3
23
28
51
2
รวมมัธยมต้น
83
79
162
6
ม.4
15
17
32
2
ม.5
16
15
31
2
ม.6
11
11
22
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
42
43
85
6
รวมทั้งหมด
125
122
247
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...