ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
11
7
18
1
ม.2
16
7
23
1
ม.3
18
11
29
1
รวมมัธยมต้น
45
25
70
3
ม.4
12
14
26
1
ม.5
9
10
19
1
ม.6
9
4
13
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
28
58
3
รวมทั้งหมด
75
53
128
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...