ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
10
4
14
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
4
4
8
1
รวมมัธยมต้น
26
13
39
3
ม.4
18
6
24
1
ม.5
16
14
30
1
ม.6
8
7
15
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
42
27
69
3
รวมทั้งหมด
68
40
108
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...