ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตึก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
181
220
401
10
ม.2
152
179
331
10
ม.3
150
193
343
10
รวมมัธยมต้น
483
592
1,075
30
ม.4
122
220
342
10
ม.5
104
242
346
10
ม.6
96
185
281
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
322
647
969
30
รวมทั้งหมด
805
1,239
2,044
60
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...