ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตึก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
196
205
401
11
ม.2
160
205
365
10
ม.3
124
172
296
10
รวมมัธยมต้น
480
582
1,062
31
ม.4
112
220
332
9
ม.5
110
208
318
9
ม.6
103
239
342
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
325
667
992
28
รวมทั้งหมด
805
1,249
2,054
59
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...