ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตึก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
174
219
393
11
ม.2
189
202
391
11
ม.3
148
196
344
10
รวมมัธยมต้น
511
617
1,128
32
ม.4
100
218
318
10
ม.5
101
214
315
9
ม.6
101
201
302
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
302
633
935
28
รวมทั้งหมด
813
1,250
2,063
60
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...