ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
76
77
153
6
ม.2
70
90
160
6
ม.3
54
76
130
5
รวมมัธยมต้น
200
243
443
17
ม.4
58
96
154
5
ม.5
41
90
131
4
ม.6
42
63
105
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
141
249
390
13
รวมทั้งหมด
341
492
833
30
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...