ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสะแกพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
28
39
67
3
ม.2
40
37
77
3
ม.3
34
37
71
3
รวมมัธยมต้น
102
113
215
9
ม.4
17
35
52
2
ม.5
26
29
55
2
ม.6
22
22
44
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
65
86
151
6
รวมทั้งหมด
167
199
366
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...