ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสะแกพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
37
35
72
3
ม.2
35
34
69
3
ม.3
35
37
72
3
รวมมัธยมต้น
107
106
213
9
ม.4
30
30
60
2
ม.5
22
23
45
2
ม.6
22
27
49
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
74
80
154
6
รวมทั้งหมด
181
186
367
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...