ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสะแกพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
36
40
76
3
ม.2
25
36
61
3
ม.3
29
36
65
3
รวมมัธยมต้น
90
112
202
9
ม.4
19
39
58
2
ม.5
17
32
49
2
ม.6
26
28
54
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
62
99
161
6
รวมทั้งหมด
152
211
363
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...