ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
47
41
88
3
ม.2
35
36
71
3
ม.3
34
45
79
3
รวมมัธยมต้น
116
122
238
9
ม.4
20
14
34
2
ม.5
13
18
31
2
ม.6
4
18
22
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
37
50
87
6
รวมทั้งหมด
153
172
325
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...