ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
21
21
42
2
ม.2
19
14
33
2
ม.3
22
25
47
2
รวมมัธยมต้น
62
60
122
6
ม.4
8
14
22
1
ม.5
14
9
23
1
ม.6
6
10
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
28
33
61
3
รวมทั้งหมด
90
93
183
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...