ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยเจริญวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
27
27
54
2
ม.2
22
29
51
2
ม.3
21
25
46
2
รวมมัธยมต้น
70
81
151
6
ม.4
61
86
147
4
ม.5
52
60
112
3
ม.6
36
56
92
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
149
202
351
10
รวมทั้งหมด
219
283
502
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...