ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยเจริญวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
34
58
2
ม.2
21
27
48
2
ม.3
20
30
50
2
รวมมัธยมต้น
65
91
156
6
ม.4
36
65
101
4
ม.5
58
84
142
4
ม.6
45
49
94
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
139
198
337
11
รวมทั้งหมด
204
289
493
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...