ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปะคำพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
11
14
25
1
ม.2
18
20
38
1
ม.3
15
13
28
1
รวมมัธยมต้น
44
47
91
3
ม.4
5
22
27
1
ม.5
18
20
38
2
ม.6
10
30
40
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
72
105
5
รวมทั้งหมด
77
119
196
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...