ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
66
90
156
5
ม.2
98
82
180
5
ม.3
80
91
171
5
รวมมัธยมต้น
244
263
507
15
ม.4
80
111
191
5
ม.5
78
82
160
5
ม.6
52
79
131
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
210
272
482
15
รวมทั้งหมด
454
535
989
30
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...