ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
29
16
45
2
ม.2
25
13
38
2
ม.3
21
19
40
2
รวมมัธยมต้น
75
48
123
6
ม.4
30
13
43
2
ม.5
17
20
37
2
ม.6
21
22
43
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
68
55
123
6
รวมทั้งหมด
143
103
246
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...