ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
69
99
168
4
ม.2
74
88
162
4
ม.3
78
86
164
5
รวมมัธยมต้น
221
273
494
13
ม.4
85
87
172
5
ม.5
41
116
157
4
ม.6
46
86
132
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
172
289
461
13
รวมทั้งหมด
393
562
955
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...