ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
75
85
160
4
ม.2
84
97
181
5
ม.3
63
73
136
4
รวมมัธยมต้น
222
255
477
13
ม.4
51
119
170
4
ม.5
57
96
153
4
ม.6
78
104
182
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
186
319
505
13
รวมทั้งหมด
408
574
982
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...