ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
68
98
166
5
ม.2
67
95
162
4
ม.3
68
85
153
4
รวมมัธยมต้น
203
278
481
13
ม.4
86
114
200
6
ม.5
76
82
158
5
ม.6
39
116
155
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
201
312
513
15
รวมทั้งหมด
404
590
994
28
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...