ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
37
42
79
3
ม.2
27
33
60
2
ม.3
32
34
66
2
รวมมัธยมต้น
96
109
205
7
ม.4
50
51
101
3
ม.5
21
44
65
2
ม.6
21
42
63
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
92
137
229
8
รวมทั้งหมด
188
246
434
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...