ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
29
53
82
3
ม.2
37
44
81
3
ม.3
47
59
106
4
รวมมัธยมต้น
113
156
269
10
ม.4
84
113
197
5
ม.5
58
92
150
5
ม.6
58
80
138
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
200
285
485
15
รวมทั้งหมด
313
441
754
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...