ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
100
106
206
6
ม.2
92
91
183
5
ม.3
63
101
164
5
รวมมัธยมต้น
255
298
553
16
ม.4
70
129
199
5
ม.5
73
116
189
5
ม.6
34
114
148
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
177
359
536
15
รวมทั้งหมด
432
657
1,089
31
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...