ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
82
69
151
4
ม.2
85
68
153
4
ม.3
75
88
163
4
รวมมัธยมต้น
242
225
467
12
ม.4
40
78
118
3
ม.5
24
67
91
3
ม.6
33
52
85
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
97
197
294
9
รวมทั้งหมด
339
422
761
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...