ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
10
6
16
1
ม.2
18
4
22
1
ม.3
15
8
23
1
รวมมัธยมต้น
43
18
61
3
ม.4
18
31
49
2
ม.5
29
29
58
2
ม.6
10
4
14
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
57
64
121
5
รวมทั้งหมด
100
82
182
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...