ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
15
5
20
1
ม.2
10
4
14
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
33
15
48
3
ม.4
16
18
34
1
ม.5
10
12
22
1
ม.6
8
17
25
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
34
47
81
3
รวมทั้งหมด
67
62
129
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...