ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
4
22
1
ม.2
15
9
24
1
ม.3
9
12
21
1
รวมมัธยมต้น
42
25
67
3
ม.4
26
38
64
2
ม.5
9
4
13
1
ม.6
27
24
51
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
62
66
128
5
รวมทั้งหมด
104
91
195
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...