ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชำนิพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
21
30
51
2
ม.2
20
39
59
2
ม.3
16
26
42
2
รวมมัธยมต้น
57
95
152
6
ม.4
15
27
42
1
ม.5
6
19
25
1
ม.6
11
13
24
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
32
59
91
3
รวมทั้งหมด
89
154
243
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...