ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
84
91
175
5
ม.2
112
97
209
5
ม.3
112
76
188
6
รวมมัธยมต้น
308
264
572
16
ม.4
81
108
189
5
ม.5
54
103
157
5
ม.6
67
78
145
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
202
289
491
14
รวมทั้งหมด
510
553
1,063
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...