ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
84
78
162
5
ม.2
80
89
169
5
ม.3
96
100
196
5
รวมมัธยมต้น
260
267
527
15
ม.4
69
67
136
5
ม.5
68
98
166
5
ม.6
49
93
142
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
186
258
444
15
รวมทั้งหมด
446
525
971
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...