ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
63
68
131
4
ม.2
56
92
148
5
ม.3
56
78
134
4
รวมมัธยมต้น
175
238
413
13
ม.4
41
68
109
3
ม.5
31
56
87
3
ม.6
26
51
77
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
98
175
273
9
รวมทั้งหมด
273
413
686
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...