ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
96
107
203
6
ม.2
71
86
157
5
ม.3
65
88
153
5
รวมมัธยมต้น
232
281
513
16
ม.4
41
105
146
4
ม.5
40
85
125
4
ม.6
31
63
94
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
112
253
365
11
รวมทั้งหมด
344
534
878
27
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...