ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแคนดงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
65
82
147
5
ม.2
63
76
139
5
ม.3
63
68
131
5
รวมมัธยมต้น
191
226
417
15
ม.4
24
70
94
3
ม.5
17
48
65
3
ม.6
15
57
72
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
56
175
231
9
รวมทั้งหมด
247
401
648
24
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...