ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
31
23
54
2
ม.2
14
21
35
1
ม.3
23
27
50
2
รวมมัธยมต้น
68
71
139
5
ม.4
6
9
15
1
ม.5
6
11
17
1
ม.6
7
6
13
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
19
26
45
3
รวมทั้งหมด
87
97
184
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...