ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
21
53
2
ม.2
31
25
56
2
ม.3
8
19
27
1
รวมมัธยมต้น
71
65
136
5
ม.4
16
25
41
2
ม.5
6
9
15
1
ม.6
6
11
17
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
28
45
73
4
รวมทั้งหมด
99
110
209
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...