ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
14
20
34
1
ม.2
32
28
60
2
ม.3
15
28
43
1
รวมมัธยมต้น
61
76
137
4
ม.4
7
14
21
1
ม.5
8
8
16
1
ม.6
4
17
21
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
19
39
58
3
รวมทั้งหมด
80
115
195
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...