ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพนมรุ้ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
38
29
67
3
ม.2
32
45
77
4
ม.3
59
40
99
4
รวมมัธยมต้น
129
114
243
11
ม.4
27
41
68
3
ม.5
36
55
91
4
ม.6
15
26
41
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
78
122
200
9
รวมทั้งหมด
207
236
443
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...