ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแสนกาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
14
21
35
2
ป.1
17
12
29
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
12
12
24
1
ป.4
5
14
19
1
ป.5
16
11
27
1
ป.6
7
16
23
1
รวมประถม
64
71
135
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
5
8
13
1
รวมมัธยมต้น
23
18
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
110
211
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...