ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
87
97
184
6
อบ.3
90
95
185
6
รวม อบ.
177
192
369
12
ป.1
124
126
250
7
ป.2
151
144
295
7
ป.3
129
148
277
7
ป.4
139
144
283
7
ป.5
133
159
292
7
ป.6
121
131
252
6
รวมประถม
797
852
1,649
41
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
974
1,044
2,018
53
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...