ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอำปึลกง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
11
13
24
1
รวม อบ.
19
23
42
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
14
5
19
1
ป.4
13
16
29
1
ป.5
11
20
31
1
ป.6
10
18
28
1
รวมประถม
72
80
152
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
103
194
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...