ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
10
24
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
26
19
45
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
5
15
20
1
ป.3
23
18
41
2
ป.4
16
10
26
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
20
16
36
1
รวมประถม
78
81
159
7
ม.1
20
18
38
1
ม.2
13
11
24
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
41
39
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
139
284
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...