ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
14
30
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
28
25
53
2
ป.1
17
19
36
2
ป.2
21
17
38
2
ป.3
16
14
30
1
ป.4
17
21
38
2
ป.5
12
10
22
1
ป.6
21
13
34
2
รวมประถม
104
94
198
10
ม.1
19
10
29
1
ม.2
10
13
23
1
ม.3
13
11
24
1
รวมมัธยมต้น
42
34
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
174
153
327
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...