ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
12
17
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
10
17
27
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
49
43
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
60
119
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...