ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเสาะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
10
28
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
30
23
53
2
ป.1
13
11
24
1
ป.2
13
16
29
1
ป.3
13
8
21
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
10
14
24
1
ป.6
17
9
26
1
รวมประถม
77
67
144
6
ม.1
15
10
25
1
ม.2
7
15
22
1
ม.3
8
12
20
1
รวมมัธยมต้น
30
37
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
127
264
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...