ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปราสาท ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
32
54
2
อบ.3
31
34
65
2
รวม อบ.
53
66
119
4
ป.1
30
28
58
3
ป.2
49
25
74
3
ป.3
22
24
46
2
ป.4
17
17
34
2
ป.5
20
29
49
2
ป.6
26
20
46
2
รวมประถม
164
143
307
14
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
217
209
426
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...