ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสวาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
5
18
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
22
11
33
2
ป.1
10
13
23
1
ป.2
19
11
30
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
7
13
20
1
รวมประถม
58
59
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
70
150
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...