ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำพุก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
1
6
7
1
รวม อบ.
6
17
23
2
ป.1
13
6
19
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
1
10
11
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
39
36
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
53
98
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...