ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเบา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
11
15
1
อบ.3
11
3
14
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
3
11
14
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
45
46
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
60
120
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...